About Us

This is an FOSS4G CLUSTER

FOSS4G (Free Open Source For Geospatial) CLUSTER sp. z o. o. powstała z myślą o łączeniu ludzi propagujących wolne i otwarte oprogramowanie dla danych przestrzennych. Jest spółka non profit co oznacza, że cały zysk z działalności przeznaczamy na rozwój działalności.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us.

siedziba

For a free quote to start working with us today.